WIE IS ONS

Midstream Familiekerk is ‘n rustige tuiste vir besige mense. So kort geskiedenis oor MFK kan mens dadelik vertel wat verwag kan word wanneer die gemeente besoek word.

Aanvanklik is met eredienste begin by ‘n koffiewinkel in die landgoed, nadat lede van die gemeente in Olifantsfontein só ‘n behoefte geïdentifiseer het. Dit was ‘n proses wat met stampe en stote gepaard gegaan het. ‘n Moderne, maar praktiese kerk is in 2010 voltooi. Daar is in alle ywer begin om die gemeente op die been te bring, maar sy toekoms het met tye wankelrig gelyk. In plaas daarvan dat die gebeure die gemeente ondergekry het, is daar besluit om terug te veg. Dit is gedoen onder die wakende oog van Dr. Paul de Beer wat as brugpredikant opgetree het.  

Danksy harde werk en toewyding is Gemeente Midstream op Sondag 15 November 2009 onder leiding van die Ringkommissie gestig. Lede van die kerkraad het dit bestempel as ‘n ongelooflike geestelike ervaring, die hoogtepunt van baie harde werk en verhoring van gebede. Die eerste kerkraadslede is tydens die geleentheid in hulle ampte bevestig en die kerkraad het Dr. Gerhard Lindeque van Rooihuiskraal as predikant beroep. Die gemeente sal voortaan as die Midstream Familiekerk bekend staan.

Die kerkraad, in samewerking met die gemeente, beplan ‘n blink toekoms vir die nuwe kerk. ‘n Kinderkerk is onder meer in Januarie 2012 begin om jonger lidmate tegemoet te kom. Verskeie ander bedrywighede word ook beplan. Midstream Familiekerk wil hiermee alle belangstellendes vriendelik uitnooi om by die kerk in te skakel. 

Tans is Midstream Familiekerk besig om haarself te vestig as ‘n prominente baken in Mistream Estates. Met die lidmate se oog gerig na Bo, kan daar steeds met dankbare toewyding gewerk word in die Koninkryk van God.

Ons Visie

Vir ons gemeente

Die kerk is ‘n instrument waardeur God sigbaar word en werk in die wêreld. Die kerk is die byeenkoms
vir die gemeenskap van gelowiges om jou geloof in God en jou liefde vir jou medemens uit te leef.

Mag Midstream Familiekerk vir u so ‘n tuiste wees.

BYBELSTUDIE

Midstream Familiekerk streef daarna om al die lidmate te motiveer om Bybelstudie by te woon en deel te raak van ‘n spesifieke “Kleingroep”.

Kleingroepe
Woensdag: 09:00 (Seniors) 19:00 (Enigiemand)
Donderdag: 1:00 (Vroue)

JEUGWERK

Wie en wat is ons?

Kinders… Van jonk tot oud.

Jong gelowiges wat op ons eie manier aan ons geloof wil uitdrukking gee.

Gereed vir verandering. 

Baie lief vir die Here van die kerk.

Waarna is ons opsoek?

‘n Verstandhouding wat getuig dat die volwasse gelowiges in die kerk vir ons omgee en ons ondersteun. ‘n Ruimte waar ons tuis voel. Toegelaat word om onsself te kan wees, op ons eie unieke manier. Kategese is rigtinggewing vir Christelike lewe. Die kategeet wys vir die katkisant die rigting aan en stap saam met hom die Bybelse pad in die doolhof van verwarring wat die lewe vandag bedreig.

Kategese moet gerig word op bewuste deelname aan die lewe van die Christelike gemeente. Alle kategese, ook onder die kinders, is ten diepste belydenis-kategese wat heenlei na daardie moment waarop God se Naam in die midde van die gemeente bely word. Ook voortgesette kategese moet nou met die gemeente verbonde wees.

Midstream Familiekerk wil elke kind laat deel aan die gemeente se gemeenskaplike gerigtheid. Daarom wil ons seker maak dat elke kind prakties ervaar dat hulle deel is van die kerk se werksaamhede.

Vir meer inligting rakende die Jeugwerkers en vir hulle kontakbesonderhede, klik op die “Word”-leêr hieronder.

VROUE-IN-AKSIE

Elke vroue-lidmaat is deel van die Midstream Familiekerk se Vroue-In-Aksie. Tydens byeenkomste hou ons n kort vergadering en daarna doen ons iets saam vir geestelike versterking of leer ons ‘n nuwe vaardigheid aan. Gewoonlik eindig elke byeenkoms in n lekker kuier. elkeen is welkom om n inset te lewer. By ons is daar nie ‘n regte of verkeerde manier van n ding doen nie. 

Ons glo God het aan elkeen van ons unieke gawes en talente gegee wat Hy wil hê dat ons in Sy diens sal gebruik. Daarom is elkeen se bydrae en teenwoordigheid vir ons kosbaar en belangrik.

Dit is belangrik dat jy sal betrokke raak. Ons wil saam deel in mekaar se vreugdes en hartseer, ons wil mekaar ondersteun en help, saam lag en huil. Kom raak asseblief deel van die Vroue-In-Aksie.

Kerkraad

Blanke armoede bediening (Doulos)

Gemeentelike projekte

Gemeentes in nood

RATA

Ouer-leiding & Gesin

Sopkombuis

Sorgbehoewende Kinders (DPS Huis)

SENIORS

HUISBESOEK