Offergawes

Dit is elke lidmaat se verantwoordelikheid om na die beste van hul vermoë ‘n offergawe te gee as deel van hul dankbaarheid teenoor die Here. MFK se offergawes word aangewend vir barmhartigheid. So gee ons uit dankbaarheid. Die bankbesonderhede is hieronder beskikbaar. Om uit te vind hoe u kan betrokke raak by Midstream Familiekerk se uitreik aan die gemeenskap, laat weet asb die predikant en die kantoor. 

Bankbesonderhede

NH Gemeente Midstream
ABSA
Tjekrekeningnommer: 4075088770
Takkode: 632005

Snapscan