Meer oor Jeugwerk

Midstream Familiekerk wil elke kind laat deel aan die gemeente se gemeenskaplike gerigtheid. Daarom wil ons seker maak dat elke kind prakties ervaar dat hulle deel is van die kerk se werksaamhede.

Kategese is rigtinggewing vir Christelike lewe. Die kategeet wys vir die katkisant die rigting aan en stap saam met hom die Bybelse pad in die doolhof van verwarring wat die lewe vandag bedreig.

Vir meer inligting rakende die Jeugwerkers en vir hulle kontakbesonderhede, kliek hier….