Behoort. Beleef. Bedien.

Kontak

Predikant
Ds Leon Geel

Erediens-tye

Tydens skooltermyn:
Sondagoggend: 08:30
Kategese / Aandbyeenkomste: 18:00

Tydens skoolvakansies:
Sondagoggend: 08:30
Geen Kategese / Aandbyeenkomste

Midstream Familiekerk © {{Y}}. All Rights Reserved.